Vừa tải codeblock về chạy thử C++ thì bị lỗi

thường codeblock không đi kèm compiler đâu.
bạn coi bài này nè rồi làm theo

1 Like

Em cài bản cùng với MinGW ấy:
https://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/20.03/Windows/codeblocks-20.03mingw-setup.exe/download

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?