VPS AlmaLinux 9 không login được root

hi mn nay em có mua vps bên ovh.com, bình thường e hay dùng alma linux 8 thì làm theo hướng dẫn của ovh là login bằng user mặc định (lúc mua xong ovh gửi cho qua email), login ssh chạy sudo su > passwd > đổi pass là được.
almalinux 9 làm vậy cũng báo là đổi pass thành công nhưng khi login thì lại báo sai, không biết nó khác gì bản 8 nhỉ, e tìm thử và thấy đều là kiểu switch sang root user rồi đổi bằng passwd thôi ak. hic

có thể do cấu hình không cho login root qua ssh…
không được nó cũng phải báo cụ thể chứ, không báo cụ thể cũng có thể debug mà ssh -v ?

3 Likes

đúng là bị ntn e search làm theo https://www.rosehosting.com/blog/disable-or-enable-ssh-root-login-and-secure-ssh-access-in-centos-7/#Disable-SSH-Root-Login thì đc rồi ạk. cảm ơn a hehe

thì vẫn đổi theo cách đó mà a , nhưng k biết do AL9 hay OVH nó disable quyền ssh root user nên phải vào enable là đc ah

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?