Vô hiệu hóa hotkey Windows C#

c-sharp

(kien) #1

Mình muốn làm chức năng này cho ứng dụng để người dùng ko được sử dụng 1 số hotkey Ctrl, Alt…
Bạn nào biết ko ạ.


(SITUVN.gcd) #2

Google: C# global low keyboard hook example


(kien) #3

Cái này xử lý đc các phím khác nhưng ko xử lý đc phím Alt


(Văn Dương) #4

Tìm google với từ khóa keyboard hook


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?