VNPAY lỗi sau khi deploy

Xin chào mọi người,
em đang làm 1 web-app xài spring boot và có tích hợp thanh toán online là VNPAY.
Mọi thứ chạy dưới localhost rất ổn nhưng khi em deploy app lên AWS ec2 thì url của VNPAY ko xài được nữa.
Lúc này API của em generate ra url cho sanbox payment vẫn chạy ổn nhưng link sẽ luôn dẫn đến trang lỗi này: https://sandbox.vnpayment.vn/paymentv2/Payment/Error.html?code=15.
Điều duy nhất khác nhau giữa link localhost và trên deploy là cái param: “vnp_IpAddr” và “vnp_ReturnUrl”
ví dụ url mà API em trả ra:

bạn fix được lỗi này chưa ạ, giúp tớ với

Lỗi error thì là time expired, bạn coi document xem timezone là utc hay vn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?