VNG tech fresher 2020 – join fresh. grow best

image

VNG TECH FRESHER 2020 – JOIN FRESH. GROW BEST.

Chương trình tuyển dụng nhân tài trẻ lớn nhất trừ trước đến nay của VNG – Tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam. Đăng ký ngay: http://bit.ly/39KZCh5

VNG Tech Fresher 2020 sẽ là nơi cho bạn thử sức, nắm vững nền tảng, rèn luyện kĩ năng, và được các thế hệ đi trước của VNG tư vấn lựa chọn định hướng phù hợp trong các đội ngũ sản phẩm triệu người dùng.

:sparkles: Nếu bạn:
:small_blue_diamond:Là sinh viên khá giỏi ngành CNTT tại TP.HCM, tốt nghiệp năm 2020 & 2021
:small_blue_diamond:Nắm vững kiến thức về cấu trúc dữ liệu, thuật toán và ngôn ngữ lập trình
:small_blue_diamond:Có tư duy logic, thái độ cầu tiến

:point_right: VTF2020 dành cho bạn, nắm bắt cơ hội ngay tại:http://bit.ly/39KZCh5

:sparkles:Quyền lợi của VNG Tech Fresher:

  • Thu nhập cạnh tranh
  • Môi trường làm việc năng động, thời gian linh hoạt
  • Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3-4 tháng
  • Tham gia teambuilding, hoạt động ngoại khóa của công ty
  • Làm dự án thật trong các đội ngũ sản phẩm triệu người dùng

:sparkles: Tiến trình ứng tuyển:

  • Đăng ký tại: http://bit.ly/39KZCh5 đến hết ngày 29/3
  • Kiểm tra kiến thức: 4-5/4
  • Phỏng vấn: 13-16/4
  • On-board: 22/4

:sparkles: Liên hệ gửi CV hoặc được tư vấn thêm:

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?