Visual Studio không gợi ý code thì phải làm sao?

Chào mọi người.
Em có dùng Visual Studio 2019 để code game Unity3D. Nhưng nó không gợi ý hàm và lệnh.
Có cách nào để khắc phục tình trạng trên không ạ? Em cảm ơn!

Ctrl + space hoặc Gõ tay :rofl:

2 Likes

Ctrl + Space mà vẫn không lên thì tắt đi bật lại :smile:

3 Likes

Cho mình hỏi, mình có cái framework này nó viết trên C++. Đây là thư mục cài đặt của nó.


Cái framework này có định nghĩa một số lớp, hàm. Hiện tại mình vẫn gõ trên Notepad không có gợi ý khi gõ code. Giờ mình dùng VScode hoặc Visual studio. Giờ mình phải làm add cái gì và như thế nào để khi mình gõ code có gợi ý cho mình (gợi ý cả những cái framework định nghĩa lại)?

Trong Unity Vào Edit -> Preferences và chọn External Tools. Trong khung hiển thị bên phải vào External Script Editor chọn Visual studio…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?