Visual Studio 2012 có lập trình Qt được ko?

Visual Studio 2012 có lập trình Qt được ko ???
Hay phải tải Qt creator ???
Xin các bạn tư vấn

1 Like

Hi Llama Editor.

  1. Có.
  2. Nhưng cần có kinh nghiệm kiên kết thư viện.
  3. Tốt nhất là dừng QTCreate.
2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?