Vim hay Vi - Cùng thay đổi thế giới với VIM

Cũng học thử 1 lần mà thấy lằng nhằng quá lại trở về với VS code hix

4 Likes

set mouse=a
Done :wink:

1 Like

Mình xài cái chuột này rồi, mà dùng ức chế lắm, nhất là lúc copy ra clipboard rồi này nọ, nói chung chuột chủ yếu đề scroll text và copy clipboard, bàn phím chỉ dùng khoảng 60-80% khi code trên vim thôi, không hẳn là bỏ hết

2 Likes

Mình thì ngày nào . cũng dùng vim . >>
Nên giới thiêu cho anh em một extension tên là vimium trên chrome . Lướt web , copy khỏi cần chuột luôn.
trên youtube.com này .>

1 Like

Vim giống như cây búa của Thor vậy, người thường thì vã mồ hôi hột, thành thục được rồi thì tốc độ như tia chớp :rocket:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?