Vietnamnet chặn discourse


(Tien Tran) #1

Well, mình cũng đang sử dụng nền tảng Discourse như daynhauhoc.com đang sử dụng để làm forum, và mình nhận thấy trang Vietnamnet nó chặn tính năng onebox.

Không biết admin bên mình có cách nào giải quyết không ạ?


(Tien Tran) #2

xin phép tag admin @ltd


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?