Viết Email xin bản quyền video trên Youtube

Nếu như mình muốn sử dụng một đoạn video có bản quyền thì cần phải xin phép chủ sở hữu của video đô.
Cho mình hỏi ngoài việc nêu rõ mục đích sử dụng video, tên kênh youtube cảu mình, … thì mình có cần phải ghi thêm gì để nếu có xung đột vwf bản quyền thì mình còn có bằng chứng ?
Mọi người nều ai có nguồn tham khảo thì có thể để lại đường link.cho mình ạ.

Cứ viết như viết một lá thư thôi nhưng bày tỏ thiện chí của bạn, kèm những thông tin bạn cảm thấy cần thôi. Nếu họ không đồng ý thì không dùng, nếu học đồng ý thì lưu giữ email cẩn thận.

7 Likes

Mình cảm ơn :grinning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?