Viết chương trình tính n dấu căn bằng C#

Em mới học lập trình và ngôn ngữ em đang học là C#, em đang gặp khó khăn khi giải bài tập này, mọi người giúp đỡ em với ạ em cảm ơn

Bạn tính tay một chút nhé.

n = 0 \Rightarrow S(n) = ?
n = 1 \Rightarrow S(n) = ?
n = 2 \Rightarrow S(n) = ?

Nếu biết S(n) thì S(n+1) sẽ viết lại theo S(n) như thế nào?

3 Likes

Em chưa hiểu lắm ạ :frowning:

Cậu có biết S(0), S(1), S(2) bằng bao nhiêu không?
Cậu có biết cách tính S(n+1) từ S(n) không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?