Viết chương trình java giải phương trình bậc 2

Viết chương trình giải phương trình bậc hai một ẩn số có dạng ax2 + bx + c = 0
Khi thi hành, chương trình cho phép nhập vào giá trị tương đương với các hệ số a, b, c. Sau đó, chương trình sẽ tính và in ra kết quả tương ứng với các tình huống giải phương trình bậc hai đã được học trước đây.

Em mới học java mà không biết viết chương trình bậc 2 mong các cao nhân có thể chỉ em

toàn có if else thôi chứ có j đâu

mong anh giúp em
cho em xin nguồn để xem cũng dc

2 Likes

Hi @Phuc_Nguyen

Sorry, bọn tớ không giải bài tập hộ rồi.
Tớ thấy bài tập này khá cơ bản, vậy cậu thử đọc lại textbook và code thử xem.
Nếu gặp vấn đề gì khi code, cậu tạo topic mới, đề cập vấn đề của cậu cùng với code. Bọn tớ sẽ giúp cậu lúc đó.

Nếu bạn nào có nhã ý code hộ, vui lòng reply trong vòng 24h.

7 Likes

Mình xin lỗi mình sẽ chú ý hơn về vấn đề này mình cảm ơn bạn đã chia sẽ cho mình

1 Like

This topic was automatically closed after 18 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?