Về dữ liệu Google Sheet

Chào các bác em có Đang làm Dữ liệu cấp nhập Auto cho Google Sheet Như hình 1


-Nhưng muốn tạo ra Sheet Báo cáo theo ngày ( Có nghĩa là hàm : IMPORTRANGE phải biết chỉ lấy dữ liệu trong ngày đó => Để đưa ra báo cáo cho ngày hôm đó thôi _ Đại khái ý tưởng em là như vậy )
-Để mà Có thể lọc ra và đưa đúng số Dự liệu của Ngày hôm đó thì làm như thế nào ạ ?
Không biết có bác nào đi trước chia sẻ giúp em ạ, em cám ơn

Bảng sheet theo ngày

Bạn làm tương tự hướng dẫn này nhé: https://infoinspired.com/google-docs/spreadsheet/importrange-function-with-conditions/

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?