Vật lý: Bàn luận về cách tìm tâm trái đất

physics

(Trần Phú Quy) #21

Bác hiểu sai rồi, dây dọi là hướng đến tâm vật chất, chứ ko phải tâm quả cầu. Mà khối lượng vật chất phân bố ko đồng đều, cũng có thể ảnh hưởng bởi mặt trăng, thủy triều… T chỉ ước chừng thôi.


(Chu Văn Trình) #22

Cảm ơn bạn đã nảy ra một sáng kiến ai cũng biết, đúng theo mô hình lý thuyết đồng thời phi thực tế.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?