Vấn đề với Java swing

Đây là app lúc ban đầu của mình

Sau khi mình di chuyển chuột lên tab dịch văn bản(hoặc Tra nghĩa của từ) thì phần List và JTextPane bị tràn xuống bên dưới như hình, JTextPane có text là html

Nhưng trong List khi mình chọn a b c và lại di chuyển chuột lên tab dịch văn bản thì mọi thứ lại bình thường

Tại sao lại bị lỗi như vậy ạ, cảm ơn mọi người đã đọc.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?