Vấn đề về lắp 2 thanh RAM

Lap của e RAM có 2GB, mới lắp thêm 4GB thì ko biết trong khi sử dụng nó có xài 6GB RAM ko ạ? Em nghe nói nó chỉ xài 1 thanh, hết thì mới xài thanh còn lại. Máy e win 10 64-bit ạ

Ai biết được máy của bạn là máy gì mà trả lời được?
Mà bạn tự vào task manager xem thông số là được chứ việc gì phải hỏi

2 Likes

Nó sẽ sử dụng cả 2 thanh RAM, data sẽ lưu một phần trên thanh RAM 2GB và một phần trên thanh 4GB để tận dụng được dual channel. chính vì vậy gắn nhiều thanh RAM multi channel sẽ hiệu quả hơn 1 thanh ram dung lượng lớn single channel

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?