Vấn đề về chức năng debug trong netbeans

Hello mọi người,
Em đang tập chức năng debug trên netbeans và gặp một số vấn đề. Mọi người vào xem vào fix giúp em với ạ.
Em cảm ơn.

“Một số vấn đề” đó là gì?
Có “vấn đề” gì trong video đó???

2 Likes

Tức là khi mình thực hiện các step ý. Cái cửa sổ output nó lại đóng xuống. Có cách cho nó không đóng xuống k.

mọi người đều rất lười để xem video của bạn do đó bạn tự giải quyết đi

2 Likes

Có thể vì khung chưa ghim/neo lại. Bạn có thấy mấy cái biểu tượng 2 khung nhỏ không? Mình thấy rồi đấy, đừng có nói là không thấy nhé.

3 Likes

Ok bạn. Mình sửa được rồi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?