Vấn đề về cài Visual Studio

win 10 64bit nhưng cài vẫn báo lỗi là sao nhỉ ai giúp em với

Screenshot (9)

Thông báo rõ ràng rồi mà bạn. Lỗi gì đâu!?
Phiên bản bạn cài không hỗ trợ trên Windows 10 của bạn. Yêu cầu bạn dùng bản Windows 11.

Bạn có thể chọn phiên bản VS thấp hơn để cài trên Windows 10.

2 Likes

mình thử với bản 2019 2017 rồi không được á

Windows 10 vẫn cài được v2022 mà ?

image
bạn để window update bản window 10 mới nhất rồi cài lại vs thử, có lẽ win 10 của bạn bản cũ, nhớ chọn bản bit tương đương nhe.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?