Vần đề về cài đặt XAMPP cho php

anh em giúp mình giải quyết vấn đề này với

Skype dùng port 80 nên một số chương trình sẽ ko xài đc :smiley:
Bạn làm theo cách này để tắt đi

3 Likes

Chào bạn sau khi mình sửa lai thì nó lại hiện lên lỗi

Bạn chắc đã Save trong skype chưa?
Nếu Save rồi thì làm theo hướng dẫn đỏ đỏ lấy nội file log ra post lên để mọi người biết nó bị gì :smiley:

2 Likes

Chào bạn mình đã save trong skype rồi nhưng nó vẫn bị

đây là lỗi khi mình nhấn vào button nè bạn

Mở error.log lên xem nó báo gì và copy nội dung lên đi bạn :smiley:

2 Likes

Chạy XAMPP bằng quyền admin nhé bạn.
Những port < 1024 yêu cầu quyền admin, Apache sử dụng port 80
https://support.microsoft.com/en-us/help/174904/information-about-tcp-ip-port-assignments

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?