Vấn đề học CNTT khối D

Mọi người ơi e 2k3 dự thi khối D và có nguyện vọng muốn học CNTT nhưng tra trên google thì e thấy truoengf đào tạo CNTT cho khối D rất ít.
E ko có điều kiện để vào đại học Hà Nội nên e đang phân vân 3 trường là đại học Mở, Thủy Lợi và công nghệ GTVT.
Vậy e nên vào trường nào ạ

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?