Validation các form nhập liệu khi người dùng tắt js

Chào cả nhà, Cho em hỏi việc vadidation các form nhập liệu trên giao diện web, VD ô nhập SĐT thì không được nhập chữ, giới hạn kí tự, … nhưng nếu người dùng cố ý tắt javascript trên trình duyệt thì dữ liệu gửi xuống server có làm server bị lỗi không ? em cảm ơn !

Có đấy. Validation ở client-side là để phản hồi ngay, server-side mới là chính.

6 Likes

Các khuyến cáo từ tất cả những trang web dạy lập trình web đều nói: đừng bao giờ tin tưởng dữ liệu từ người dùng đưa lên, mà PHẢI LUÔN LUÔN thực hiện validation ở phía server. Lý do: người ta (những hacker mũ trắng) liệt kê có đến 200 chiêu trò của những kẻ phá hoại nhập vào web mà hầu hết các lập trình viên bình thường khi thấy chuỗi text, file đưa lên đều có vẻ là… vô hại.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?