USB không firmwave được

Description: [G:]USB Mass Storage Device(NAND USB2DISK)
Device Type:        Mass Storage Device

Protocal Version: USB 2.00
Current Speed: Full Speed
Max Current: 100mA

USB Device ID: VID = FFFF PID = 1201

Device Revision: 0000

Manufacturer: NAND
Product Model: USB2DISK!
Product Revision: 0.00

Controller Vendor: FirstChip
Controller Part-Number: FC1178BC
Flash ID code:       - 1CE/Single Channel []

Tools on web: http://dl.mydigit.net/search/?type=all&q=FC1178BC!

Đồ điện tử quá cũ, hết tuổi để sử dụng (nhà sản xuất đã thiết lập ngày, thường được gọi vui là Doomsday) và giải pháp là… bỏ rác. Trong quá khứ cũng đã có 1 topic tương tự, có vẻ chủ topic quên tra cứu trước khi đặt câu hỏi.

1 Like

mình coppy tài liệu 2 năm rồi nhưng nó bị sao lại mất firmwave dữ liệu nặng kí k à

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?