Unity: lỗi khi chạy app AR

unity3d

(Lythesuk Nguyen) #1

Như tiêu đề,em đang mày mò viết app AR trên Unity có dùng plugin Arkit,chạy thì báo lỗi Screen position out of view frustum (mouse pos 256.000000, 0.000000, 1000.000000) (Camera rect 0 0 256 256). Cũng search và sửa mấy ngày nay mà ko được,ko còn cách nào khác đành lên đây kêu. Có ai giúp em được ko.Em cảm ơn mọi người nhiều.EM đã thử close tab sence và mở lại nhưng vẫn ko ăn thua.


(Nam Nguyen) #2

Lỗi này của arkit do bạn ko có test device, unity ko connect được vào device, nêu không trả về camera, nên chiều dài của nó trả về 0 … bạn nên khởi động device thật để debug AR …


(Lythesuk Nguyen) #3

Trong console em đã chọn thiết bị nhưng ko connect dc và báo lỗi này.có phải trong phần build and setting em chọn debug thay vì release ko nhỉ


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?