Ứng dụng trích xuất, tra cứu thông tin từ mã định danh cá nhân (CCCD)

Nhân việc hộ chiếu mẫu mới của VN bị vài nước từ chối vì thiếu thông tin nơi sinh, mình làm ứng dụng này để trích xuất, tra cứu nơi sinh và vài thông tin cơ bản khác từ mã định danh cá nhân, vốn cũng được in kèm trong hộ chiếu: https://vietnam-personal-id.info

Đây là một ứng dụng thuần front-end, viết bằng TypeScript, theo framework VueJS 3 và dùng TailwindCSS cho CSS.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?