Txt trên tên của thẻ html

để txt ở đây có tác dụng gì ạ

Đó là tên của giá trị sẽ được gửi thông qua <form>

2 Likes

em vất txt đi vẫn chạy được

Người ta đặt tên sao để cho dễ nhận biết khi viết code lúc form được submit. Bạn có thể không thích cách đặt đó <= không sao/ không vấn đề gì ngoài việc khó trở nên chuyên nghiệp.

Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, nếu ứng dụng web (và cả desktop, mobile) phức tạp mà không có quy tắc đặt tên thì đến khi cần đọc lại code để bảo trì hoặc làm việc nhóm sẽ rất… rách việc ra. Do đó, người ta mới phải đẻ ra một số luật chơi chung. Vài ví dụ chơi:

  • Đặt class cho trong HTML thì hay dùng dấu trừ, kiểu yêu thích sẽ là class=“toi-yeu-em” mà không class=“toi_yeu_em” hoặc class=“ToiYeuEm”
  • Đặt tên biến như là frmContact => form liên hệ; txtPig => con heo có giá trị kiểu text; intSalary => lương có giá trị kiểu Integer.

Khi nhìn vào tên, người ta thấy gợi lên điều gì đó dễ dàng hơn nhiều so với việc phải truy tìm xem “cái này ở đâu ra, nó muốn nói gì” mất thời gian vô ích.

Túm lại là cần học cách dùng Google nhiều hơn, chứ đi hỏi mấy cái này khó quá. Nó cứ như:

5 Likes

thank you bn nhìu <3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?