Tuyển sinh viên thực tập lập trình mobile, tháng 10/2020 tại Hà Nội

Hello các bạn sinh viên, nhận thấy các bạn sinh viên có mong muốn được thực tập trong môi trường thực tế, để tích luỹ năng lực, kinh nghiệm làm việc. Công ty mình mở đợt tuyển sinh viên thực tập lập trình mobile:

  • Được đào tạo bởi người có kinh nghiệm lâu năm
  • Được tiếp cận với các phương pháp lập trình mobile nổi bật nhất: Native, React Native, Flutter
  • Được tham gia vào dự án thực tế của công ty (hệ thống giải pháp IoT)

Mời các bạn đăng ký ở form sau

2 Likes

Người viết thông báo tuyển thực tập sinh này bao tuổi, từ lò đào tạo nào ra mà viết tiếng Việt cũng không ra hồn?

  • Mấy dòng đầu chẳng thành câu cú gì cả.
  • “bởi”, “với”, “vào” dùng làm gì cho thừa mà lại sai.
  • “phương pháp lập trình mobile”? Tra Google cụm từ này có 02 kết quả thì 01 chính là mẩu tin này từ daynhauhoc. Có hiểu “phương pháp” là gì không mà dùng?

:slight_smile:

Địa chỉ email liên lạc của (mọi?) nhân viên công ty này đều lấy đuôi gmail.com => …

Sau khi ngó qua thông tin về công ty trên mạng, hết muốn bình luận thêm về thông báo đăng tuyển thực tập sinh. :wink:

5 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?