Tuyển QA Game Tester, lương 400$ - 600$, tại HCM

Xin chào
Hiện mình cần tìm 03 bạn QA Game Tester,
làm * việc tại Q7 (HCM)

  • tiếng Anh đọc viết.
  • mức lương 400$ - 600$
  • công việc: game testing, kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm
  • cần tìm ứng viên yêu thích và có kinh nghiệm testing ở mảng này, vì nó hơi khác so với mảng testing phần mềm

Các anh chị ứng viên vui lòng gửi CV về:
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?