Tuyển .Net Developer ở Hanoi ($600 - $800)

Tuyển .Net Developer ở Hanoi ($600 - $800)

Chi tiết:

 • Phát triển, maintain các ứng dụng web/desktop trên nền .Net framework
 • Phân tích và đưa ra các giải pháp kỹ thuật cho các dự án được giao.
 • Tham gia xuyên suốt các công đoạn phân tích, thiết kế, phát triển và test ứng dụng.
 • Đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và báo cáo thường xuyên tới quản lý.
 • Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Yêu cầu:

 • Có 2 năm kinh nghiệm trở lên là một lợi thế
 • Thành thạo .NET (C#, ASP.NET), MVC5, SQL Server , CSS, Javascript/Jquery, HTML
 • Có khả năng phân tích thiết kế hệ thống, có kiến thức về Design Partern, OOP…
 • Đam mê lập trình, có khả năng tự nghiên cứu
 • Khả năng làm việc độc lập, khả năng phối hợp để làm việc theo nhóm
 • Đã từng làm outsource cho Nhật là một lợi thế

Link job:
https://jobseekers.vn/job/747/

Mời các anh chị gửi CV về:
[email protected]

Cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?