Tuyển lập trình code lại web của công ty thuốc

asp.net

(son) #1

Cty được An huy mình cần tuyển 1 bạn code lại web https://trungtamthuoc.com của công ty mình, nó làm bằng ngôn ngữ asp.net c# gì đó mình không rõ. Giờ bên cty cần code lại giao diện trang chủ, và code thêm forum cho công ty mình.
Bạn nào biết về code có nhu cầu liên hệ với thông tin như sau:
SĐT: 0973002203
Hoặc nộp đơn về địa chỉ emai: [email protected]
Mức lương thỏa thuận tùy vào bạn code đẹp như thế nào?
Lưu ý: bên mình tìm một số cty như nina web, big web mà họ không làm được :frowning: bạn nào có nhu cầu thực sự, và vào web xem biết làm hẵng liên hệ nhé. Mình đăng nhiều bạn liên hệ tào lao quá.
Cảm ơn


(son) #2

Các bạn có gọi thì gọi buổi sáng và chiều, đừng gọi tối nhé. Tối bạn nhân viên tuyển dụng không bắt máy ạ, cảm ơn


(system) #3

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?