Tuyển Junior WordPress Developer tại HCM, lương 8 - 10 triêu/tháng

Hello,
Mình cần tìm Junior WordPress Developer

  • có kinh nghiệm lập trình web với PHP, MySQL
  • biết code WordPress
  • lương 8,000,000 - 10,000,000
  • tiếng Anh đọc-hiểu tài liệu
  • có thể chat/email bằng tiếng Anh
  • làm việc tại HCM

Mời các anh chị gửi CV về:
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?