Tuyển Junior AngularJS Developer ở HCM

Xin chào,
Mình cần tìm Junior AngularJS Developer, $600 - $1000 ở HCM

  • Làm việc full-time tại Q3
  • Có 1-2 năm kinh nghiệm làm với Angular (2+)
  • Yêu thích môi trường startup

Mời các anh chị tham khảo thông tin chi tiết tại:

Hoặc gửi CV về:
[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?