Tuyển Fresher/Junior Java Developer đi onsite Singapore

java
fresher

#1

Xin chào,

Bên mình cần tìm Fresher/Junior Java Developer ở HCM (đã nhận bằng tốt nghiệp) và có khả năng giao tiếp tiếng Anh. Làm việc một thời gian tại VN và sau đó có thể đi onsite (nên cần bằng Đại Học)

Ghi chú: Có tuyển luôn vị trí Mid/Senior Java Developer

Cảm ơn!
[email protected]


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?