Tuyển dụng lập trình web PHP

Yêu cầu bắt buộc

  • Đã sử dụng 1 trong các frameworks PHP: Codeigniter, Laravel,…ưu tiên laravel
  • Có kinh nghiệm làm về HTML, CSS, JavaScript, jQuery
  • Có kinh nghiệm làm việc vị trí lập trình viên web từ 1 năm

QUYỀN LỢI

  • Mức lương từ 10-12 triệu
  • Được xét tăng lương 6 tháng 1 lần
  • Thời gian làm việc: sáng( 8h30-12h) chiều( 13h30-17h30) nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.
    Địa chỉ: A6 ngõ 193 Trung Kính, Hà Nội.
    Email: [email protected]
2 Likes

sinh viên năm 3 được không chị ơi ?

Người ta tuyển công việc toàn thời gian đó bạn, bạn có đọc thấy khung giờ làm việc? Nếu đáp ứng được giờ làm thì cứ nộp đơn và phỏng vấn xem. Các bạn SV trên 18 tuổi đều bình đẳng trong xã hội như công dân khác nhé, không bị phân biệt đối xử đâu :smiley:

4 Likes

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?