Tuyển dụng lập trình viên Java

Chào anh chị em,
Hiện tại bên mình đang tuyển lập trình viên Java cho dự án mới.
Dự án xây dưng mới 100%, yêu cầu biết java và hiểu biết về spring mvc là được.
Hiện tại dự án đang giai đoạn sắp xong design detail nên cần tuyển nhiều lập trình viên Java để phát triển.

Anh chị em nào có nhu cầu cứ liên hệ cho mình qua email hoặc gửi CV về cho mình nếu được.
Email: [email protected]

Thanks all,

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?