Tuyển dụng lập trình viên Frontend React/Angular

Chào mọi người,
Công Singularity đang tuyển 1 vị trí Angular developer, làm việc cùng team ở Châu Âu nên biết tiếng Anh là lợi thế lớn. Team lead cực kỳ dễ tính và nhân văn, không deadline, KHÔNG OT !
Lương tháng thương lượng, $1500
Ứng tuyển ngay, nhận việc ngay ! :heart_eyes:
CV gửi qua email:

[email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?