Tuyển dụng lập trình viên fresher Java

Jones tuyển dụng Fresher Java

Công việc:

  • Phát triển các dự án cho khách hàng về hệ thống thương mại điện tử, bảo hiểm, quản lý tài sản, quản lý vận tải…

  • Sẽ trao đổi công việc cụ thể khi đến phỏng vấn

Yêu cầu:

  • Có kiến thức tốt về ngôn ngữ cơ bản: Java

  • Có kiến thức tốt về lập trình OOP, Design Pattern trong Java

  • Có khả năng viết API java

  • Có kiến thức về Database(NoSQL, SQL).

  • Quyền lợi
  • Mức lương từ 5-10 triệu

  • Được xét tăng lương 6 tháng 1 lần

  • Thời gian làm việc: sáng( 8h30-12h) chiều( 13h30-17h30) nghỉ chiều thứ 7 và chủ nhật.

Địa chỉ: A6 ngõ 193 Trung Kính, Hà Nội.

Email: [email protected]

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?