Tuyển dụng GoLang Developer


(TMA Solutions) #1

Bạn có đang khao khát được tiếp thu các công nghệ mới nhất?

Bạn muốn có cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài, nâng tầm giá trị của bạn thân?

Bạn là GoLang Dev hoặc C++/Python/Java sẵn sàng chuyển sang GoLang để đón lấy cơ hội có 1 không 2 này thì đây chính là công việc mà bạn đang tìm kiếm :thermometer::thermometer::thermometer:

:sunny:️ Chỉ 20 cơ hội cho 20 bạn xứng đáng nhất. Chần chừ gì nữa? Apply ngay thôi :sunny:

:bomb: JD chi tiết xem ngay tại: https://goo.gl/RLS3SR

:bomb: Click ngay “Ứng tuyển” tại link JD hoặc gửi CV của bạn về [[email protected]](mailto:[email protected])


Cùng cập nhật các thông tin tuyển dụng và hoạt động hấp dẫn của TMA tại: https://www.tma.vn/


(system) #2

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?