Tuyển DevOps Engineer ở HCM

Hello,
Mặc dù đã có 01 ứng viên tiềm năng, cơ mà vẫn phải tìm thêm cho chắc, mời anh em DevOps nhào vô!!!

Tìm DevOps Engineer

  • HCM
  • Full-time
  • $1100 - $1500
  • English tốt

[email protected]

Rất cảm ơn!
khuyen

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?