Tuyển DevOps Engineer ở HCM, lương 1500 - 2500 USD

Xin chào,
Công ty CEL Consulting tuyển DevOps Engineer

  • mức lương $1500 - $2500
  • làm việc tại 24C Phan Dang Luu, W.6, Binh Thanh

Chi tiết:

  • Solid Devops experience (Docker, RPC APIs, CI tools)
  • Solid developer experience
  • Demonstrated programming autonomy
  • Experience in Golang, gRPC and MongoDB are big plus
  • Excellent English communication (work directly with foreigners)

Mời các anh chị tham khảo chi tiết và ứng tuyển tại link sau:
https://jobseekers.vn/job/devops-back-end-go-c/

Cảm ơn!
IT Jobs (Vietnam)

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?