Tư vấn về các kiến thức cần học C#

Em chào các Anh/Chị/Bạn trong group,
Công việc sắp tới của em có recommend sử dụng C# để tạo report. Công ty em là công ty retail, sếp em recommend em dùng c# thay vì tạo báo cáo bằng Power BI.
Bản thân em đã có kiến thức cơ bản được học ở trường về C#. Ngoài những kiến thức đó, em cần học thêm những kiến thức nào để phục vụ công việc sắp tới ạ.
Em cảm ơn góp ý của mọi người.

nuget.org/packages/Microsoft.Data.Analysis

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?