Tư vấn ngành hệ thống thông tin quản ly

Trường nào dạy ngành httt quản lí tốt nhất hà nội ạ ??? Mong ac trả lời ạ
Em đang phân vân kinh tế quốc dân mà điểm cao quá :cry:

A post was merged into an existing topic: Tư vấn ngành nghề và chọn trường bơi vào đây

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?