Tư vấn laptop CPU mạnh mà không có card đồ họa kèm theo

Mọi người ơi cho em hỏi có laptop nào mà CPU mạnh mạnh tí VD như i7 1070H, ryzen 7 4800H, … mà không có card đồ họa rời, hoặc card rời cùi bắp tí VD: MX130, MX150, … không? Em thấy laptop có CPU mạnh i7 11370H, ryzen 7 ryzen 7 5800H,… toàn đi với card rtx 20xx hoặc 30xx, 1660, … mà card này thì em ko có nhu cầu sử dụng. Theo tìm hiểu thì khả năng cao là không có, nhưng nếu máy ngoại hình xấu hay loại đặc biệt nào đó thì cũng Ok ạ.

A post was merged into an existing topic: Topic giúp đỡ hỏi đáp tư vấn máy tính, laptop học lập trình

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?