Tư vấn học đại học ngành cntt

Anh chị tư vấn giúp em với ạ
Em vừa thi đại học và tạch hết các nguyện vọng
Hiện tại các trường đang xét bổ sung ngành cntt như Học viện Nông nghiệp , Mỏ-địa chất, Lao động-xã hội , Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, Thăng Long …
Thì em nên đăng ký trường nào vậy ạ :))
Em cảm ơn ạ

Nhờ MOD đóng giúp “vấn đề” này, bởi vì đã có một mục cho nó tại đây.

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic hỏi đáp và tư vấn ngành nghề và chọn trường

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?