Tư vấn chọn trường đại học ở miền Bắc

Em vừa thi đại học và điểm được 21,15đ .Em muốn theo hướng lập trình phần mềm/web/game.Em đang phân vân các trường sau:

  • Học Viện Mật Mã: Công nghệ thông tin
  • Đại học Khoa học Tự Nhiên: Máy tính và Khoa học thông tin
  • Đại học Thuỷ Lợi: Công nghệ thông tin
  • Đại học Công Nghiệp: Kĩ thuật phần mềm
  • Đại học Giao thông Vận Tải: Công nghệ thông tin

0 voters

mong được các anh chị tư vấn để chọn trường =)

Cả 5 trường đều đc nhé bạn.Là mình thì mình sẽ để NV1: KHTN ,NV2:Kĩ Thuật Mật Mã , NV3:Công Nghiệp và 2 trường còn lại trường nào xếp trước cũng đc.

cái “máy tính và khoa học thông tin” có khác gì toán-tin không anh ? lên search thấy khá ít thông tin

Máy tính và khoa học thông tin là 1 nhánh con của toán-tin.Bạn lên trang web của trường xem chương trình đào tạo để biết thêm chi tiết

Sau khi xem danh sách môn học:

Em có thể xem 2 video để phân biệt pure math, theoretical CS và applied CS: :sunglasses:

Lập trình phần mềm, web và game chắc em nên theo Máy tính và Khoa học thông tin.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?