Tự học code c tại nhà

c

(Matcha Đá) #21

:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved:có cái này luôn hả? b có thể cho mình xin đoạn code sửa lại để xem đc k ? =(( chứ nói chữ kiểu này mình k thông nổi. :sweat::sweat::sweat:


(rogp10) #22

Vì mềnh muốn bạn tự viết code đấy :smiley:

Sử dụng ct truy hồi:

double sum = x*(1 + x*y), tu = x*x*y, mau = 1;
double sqx = x*x, sqy = y*y;
for(int i=1; i<=n; ++i) {
   tu *= -sqx * sqy;
   mau *= (2*i) * (2*i+1);
   sum += tu/mau;
}

(Harry Stormborn) #23

Code của b nếu nhập n=0 hoặc n=1 thì đâu có chạy đc vòng for đâu nhỉ??


(rogp10) #24

n=0 thì vòng for chạy làm gì :smiley: đã tính sẵn rồi.


(Harry Stormborn) #25

n = 0 thì vẫn sẽ tính x + x^(2*0 + 2)y^(20+1) / 1! chứ [email protected]@.


(Matcha Đá) #26

ủa…nhưng vậy nó đâu có + - đan xen đâu ta @@


(rogp10) #27

Khổ thế.

double sum = x*(1 + x*y);

cái gì đây :smiley:

Bớt nóng chứ, thêm một dấu - thôi mà :slight_smile:


(Matcha Đá) #32

mình mới học cái này…đa số tự tìm hiểu nên k biết debug ạ @@

@@ bớt nóng. tại thấy vậy nên mình nói. :sweat: sr a…tay nhanh hơn não :sweat:


aaaaa…sorry…mình bấm máy tính nhầm…code chạy đúng rồi. cảm ơn 2 b ạ :kissing_heart::kissing_heart:


(Ga Mat Ong) #33

Bài này chắc học FPT =))


(Le Thien Hoang) #34

Đề PE PRF192 phải không em9


(Le Thien Hoang) #35

Mình thấy lý do tự tìm hiểu nên không biết cái này cái nọ của bạn nó kiểu gì ấy.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?