Tự động refresh brower khi code HTML, CSS

Hi there ! mình đang dùng MS visual studio code HTML và CSS mỗi lần thay đổi code là phải F5 lại chrome, không biết có cách nào để đồng bộ code và kết quả hiển thị như trong video không ạ ? cảm ơn

cài liveserver vào, tìm trên kho extension của VSC là ra. Cách dùng cũng có trong trang hướng dẫn của extension đó luôn

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?