Truy xuất vào file gốc trong glassfish 4.1.1 để thay đổi thư mục chứa ảnh

các anh chị cho em hỏi là có cách nào để em truy xuất vào file gốc trong glassfish 4.1.1 để thay thổi thư mục chứa ảnh không ạ,mặc dù em có thay đổi tên folder trong docroot rồi mà glassfish không nhận được

Hi @minhvunamdinh,

Sorry, tớ chưa hiểu ý cậu lắm. Truy xuất file gốc là sao vậy cậu?

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?