Trường nào có học bổng lớn về điểm thi THPTQG?

như tiêu đề ạ:Có Trường Nào Có Học Bổng Lớn Về Điểm Thi THPTQG ko ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?