Trường hợp thực tế sử dụng falsy

Chào ạ

Cho em xin ví dụ về trường hợp cần sử dụng và có thể sử dụng falsy trong thực tế với (react thì càng tốt)


Với em hỏi thêm 1 câu hỏi phụ: tại sao số 0 cũng là một số nguyên bình thường mà lại được tính là falsy?

Em cảm ơn.

Quy ước 0 là falsy và mọi giá trị khác 0 là truthy, vì boolean có 2 giá trị true và false, trong hệ nhị phân có 2 chữ số 0 và 1.

6 Likes

còn ví dụ sử dụng trong React đây, khi là false sẽ không render :smiley:
image
tuy nhiên nếu dùng thì chú ý trường hợp trả về số 0, tuy là falsy nhưng nó sẽ render ra số 0 đấy nhé.

7 Likes

Em cảm ơn 2 anh, em thấy truthy và falsy trong C, C++ cũng có mà, sao anh @noname00 lại xoá tag?

truthy falsy thì đâu cũng có thôi, tại bạn hỏi mong muốn áp dụng trong React nên bạn ấy để tag JS.

5 Likes

Vì bạn chỉ hỏi về #javascript. Có rất nhiều ngôn ngữ tuân theo quy tắc này, liệt kê hơi nhiều đấy.

5 Likes

à với lại không phải tất cả ngôn ngữ đều giống nhau đâu nhé.
ví dụ trong JS, ""0 là falsy, nhưng trong Ruby thì 2 thằng đó lại là truthy
nên là khi học ngôn ngữ mới thì cần chú ý xem nó quy ước truthy falsy như thế nào, tránh tự cho là đúng rồi sử dụng nhầm.

7 Likes

truthy và falsy trong JS hơi khác với các ngôn ngữ khác nên không thể bê hoàn toàn khái niệm của ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác được đâu bạn.

Đọc các example dưới đây để biết thêm chi tiết:

7 Likes

Nhưng chương trình đang sử dụng hệ đếm thập phân mà anh.

Máy móc thì chỉ hiểu 0 và 1 thôi.

7 Likes
 • Đối với toán tử logic &&
  A && B

  • nếu A là truthy thì return B
  • nếu A là falsy thì return A.
 • Đối với toán tử ||
  A || B

  • nếu A là truthy thì return A
  • nếu A là falsy thì return B.

Có cách nào dễ nhớ không mọi người ơi :sob: Hơn 1 tháng nay em vẫn cứ nhầm lẫn.

Học code là phải hiểu, chứ không phải nhớ kiểu học vẹt

5 Likes

Anh cho em xin nguyên lý, cơ chế hoạt động với, các ngôn ngữ khác toán tử logic &&, || trả về boolean.

A && B sẽ đúng nếu cả A và B đều đúng, A || B sẽ đúng nếu A hoặc B đúng…

2 Likes

Ý chủ topic kiểu toán tử logic trong trường hợp falsy, truthy mà, kết quả không phải boolean mà là object, không phải kiểu true && true thành true, true && false, …

1 Like

không hẳn nha, như mình code Ruby thì nó vẫn trả về falsy truthy object A hoặc B chứ k trả về boolean đâu.
nguyên lý thì bạn cứ xét từ trái sang phải thôi, && dừng xét khi gặp đối tượng falsy hoặc cuối cùng và trả về đối tượng đó, || thì dừng xét khi gặp truthy hoặc cuối cùng

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?