Trường đại học Funix

Chuyện là mình vừa học xong 1 chứng chỉ căn bản nhất (chứng chỉ đầu tiên) của trường này.

Nếu các bạn nào cần thông tin chia sẻ, tìm hiểu để học trường này thì cứ email (hoangxm google mail nha)cho mình nhé

Vì sao? Vì nó sẽ giúp ích cho bạn trước khi hoặc chuẩn bị học.

1 Like

mail của bạn là [email protected] hả, mình đang tính học funix, cần bạn tư vấn mail mình là [email protected]. Giúp mình nhé!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?